Relaxácia a terapia sú dve kráľovské cesty k regenerácií tela a duše. Hlboké uvoľnenie napätia na všetkých úrovniach. Príď načerpať inšpiráciu, navrátiť telu energiu, radosť, ženskosť Odhalíš, aké to je, cítiť príval pozitívnej energie Prepojíš hlavu, telo j myseľ Na Čarovnom koberci ti ponúkame bezpečný priestor, na ktorom chceme “čarovať “ so svojim nádherným životom